Vítejte

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

V rámci vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena v termínu 24.12.2018 - 2.1.2019.
Tešíme se na viděnou 3.1.2019

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přejeme všem dětem a jejim rodinám krásné Vánoce a do nového roku mnoho štěstí, zdraví, radosti a dobré nálady. Ať je nový rok zase o trošku lepší než ten končící! Užívejte si společné chvíle a radujte se i z maličkostí!

Kouzelné Vánoce plné splněných přání přeje
kolektiv zaměstnanců MŠ Suchdol nad Lužnicí

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

2.12. bude třída Motýlků a Včeliček zpívat u příležitosoti rozsvícení vánočního stromu. Přijďte se podívat v 17:00 k radnici

4.12. připravujeme pro naše rodiče a blízké Mikulášskou besídku

14.12. zhlédneme "Vánoční pohádku" v podání divadélka Zvoneček

18.12. nás ve školce čeká vánoční nadílka

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ?

11.9.2018 - Třídní informativní schůzky proběhnou ve vašich třídách od 15:30

20.9.2018 nás čeká pohádka v podání divadélka Máma a táta s názvem Strašidýlko Jaguš

Milí rodiče, ...


... chtěli bychom vás i vaše děti opět po prázdninách přivítat v naší mateřské škole.

Doufáme, že jste si odpočinuli, nabrali hodně sil a sluníčka, aby vám dobrá nálada a optimismus vydržely v dobách podzimních plískanic i v čase zimních klouzaček.

Těšíme se nejen na naše "ostřílené" školáky, ale i na nové děti, pro které bude vstup do školky prvním krokem do života. Možná se to neobejde bez slziček na obou stranách, ale věřte nám, že se vynasnažíme pro vaše děti vytvořit prostředí plné pochopení, klidu, pohody a radosti.

Informace pro nově přijaté děti

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLIČCE

Milí rodiče,
- nástup nově přijatých dětí do MŠ začíná 3.9.2018
- provoz MŠ je od 6:00 - 16:00. Děti se scházejí u Ježečků od 6:00 a v 7:00 přecházejí do tříd Šnečků, Motýlků, Včeliček, 7:15 do třídy Berušek.
- Prosíme, abyste své děti přivedli vždy do 8:00 hodin.


Předávání dětí


- při loučení s dítětem se tvařte pozitivně, zachovejte klid, loučení neprotahujte - je naprosto normální, že se objeví i slzičky - ze zkušenosti děti přestanou plakat krátce po vašem odchodu
- Někdy maminky loučení s dítětem nesou hůř než dítě :) - v tomto případě pomůže, když bude dítě do MŠ vodit např. otec - většina otců se nenechá ovlivnit emotivními projevy svých dětí a dítě to moc dobře ví a pozná - slzičky na tatínka příliš neplatí :)
- v případě, že půjde vaše dítě po obědě - nahlaste tuto skutečnost ráno při předávání dítěte učitelce
- pokud dítěti slíbíte, že pro něj přijdete po obědě, snažte se slib dodržet - posilujete vzájemnou důvěru.

Adaptace

- proces přizpůsobování a zvykání si na nové prostředí a pravidla, odloučení od maminky, nejistota, strach, že si pro něj nikdo nepřijde - probíhá individuálně
- Je dobré trénovat odloučení - nechat dítě na kratší dobu bez rodičů třeba u babičky, dítě se seznámí se situací, že jej rodič neopouští, ale že se vrátí
- zprostředkovávat kontakt s vrstevníky na hřišti - učí se tak pravidlům soužití ve skupině
- mluvte s dítětem o tom, že bude navštěvovat MŠ, děti se potřebují připravit. Povídejte si co tam bude asi dělat, kdo tam s nimi bude (učitelka, jiné děti...)
- ujišťujte dítě, že si pro něj přijdete
- CHVALTE, CHVALTE, CHVALTE - dítě prožívá mnoho změn a jsou na něj kladeny velké nároky

Nemocnost

- dítě může být zpočátku častěji nemocné, což je normální jev ve větším kolektivu, souvisí s posilováním imunity
- pokud dítě onemocní, mělo by se léčit. Nemocné a nedoléčené děti do MŠ nepatří - oslabení imunity, nemoci se jim vrací a to má pak neblahý vliv na zdraví dítěte
- S m r k á n í - prosím trénujte

Co si přinést/nepřinést do MŠ

Hračky - nenosit drobné a drahé hračky, nedávat dětem žvýkačky
Výjimku tvoří plyšáci, na kterých jsou děti citově závislé.

Co dále přinést:

Do třídy - bačkorky - s pevnou podrážkou, držící na noze
- pohodlné oblečení - tepláky, legíny, triko, pyžamo
- může být i zástěrka, staré tričko na výtvarné činnosti
Šatna - náhradní prádlo - spodní (kalhotky, slipy), ponožky, punčocháče, pláštěnku
VŠE PODEPSAT!!!!


Samostatnost ve třech letech

- umět se obléknout, obout boty, bačkorky
- pít ze skleničky, z hrníčku
- samostatně se najíst - je tím myšleno - uchopit chleba, používat lžíci
- umýt si mýdlem ruce, říct si na WC
- smrkat do kapesníku

MOC SE TĚŠÍME NA NOVÉ KAMARÁDY.

Základní informace o naší mateřské škole

Dobrý den, navštívili jste stránku Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Na těchto stránkách bychom Vás chtěli seznámit co nejvíce s tím, jak to v naší mateřské škole vypadá, jaké máme programy pro děti a co od nás můžete očekávat při výchově Vašich dětí.
Naše moderní mateřská škola byla postavena v roce 2009. Provoz byl zahájen 10.8.2009. Nachází se v srdci města Suchdol nad Lužnicí. Navazuje na budovu základní školy, se kterou je propojena. Kapacita mateřské školy je pro 125 dětí s bezbariérovým vstupem, proto je možné přijímat i hendikepované děti. V jednopatrové budově se nachází 5 tříd. V přízemí budovy jsou 2 třídy pro děti 3-4leté, v prvním patře 2 třídy pro děti 5-7leté a 1 třída 4-5letých dětí. Jednotlivé třídy mají svůj název a barvu pro snazší orientaci.
Školní jídelna není součástí mateřské školy, vydáváme stravu dováženou ze školní jídelny ZŠ Suchdol nad Lužnicí.
Umístění naší školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje pozorování přírody, přírodních jevů. Nabízí realizaci prvků ekologické výchovy. Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.
Provozní doba: 6.00 – 16.00 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 činí 200,- Kč.Náš školní vzdělávací program "Svět je plný cest městem, loukou, mechem ... "

Motto :
"Kamkoli se vydáš, měj cestu jasnou.
Dívej se, zkoumej a nepřestávej žasnout."

"Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo neví jak a proč. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo - největší ze všech slov - DÍVEJ SE."

Našim dětem, chceme dát vše, co vyjadřuje motto naší školičky. S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje. Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek „ Svět je plný cest městem, loukou, mechem.“
Umožňujeme dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Stejně jak je pestrá paleta barev, tak je rozmanitý a barevný svět lidí, přírody a věcí. U nás v mateřské škole převládají barvy, které navozují pocit bezpečí, důvěry, přátelství, duševní pohody a optimismu. Chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi smysly, v celé jeho barevnosti. Logo naší mateřské školy znázorňuje bezpečné usazení dětí v blízkosti přírody, jejich cestu za poznáváním světa kolem nás.
Přejeme si ,
• aby naše mateřská škola byly místem, kde dítě navazuje kamarádství a přátelství, získává základy do budoucích partnerských vztahů a do rodinného života.
• aby naše školička byla pro děti místem, kde se setkají s blízkým okolím a poznají, že svět přírody nabízí mnoho moudrosti a radosti a že je dobré jej chránit

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), e-mail: info@inkybe.cz,
http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

funkci pověřence budou konkrétně vykonávat tyto dvě osoby (z důvodu zastupitelnosti):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz
Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Podpora vzdělávání na MŠ Suchdol nad Lužnicí

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007131 s názvem „Podpora vzdělávání na MŠ Suchdol nad Lužnicí“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory činí 455.740,- Kč


Rituály v naší školičce

Rituály v naší školičce

Společné přivítáme nový den říkankou, písničkou, pozdravíme kamarády

V ranním kruhu si sdělujeme prožitky, vzájemně si nasloucháme

Oslavujeme narozeniny a svátky - zazpíváme písničku oslavencům, mlsáme narozeninové dobroty

Každý den čteme pohádky před spaním

V prosinci se těšíme na příchod Mikuláše, čerta, anděla a mikulášskou nadílku

Vánočně se naladíme ozdobením stromečku, rozbalováním dárečků a těšíme se společně na „Ježíška“

Vytancujeme se a vydovádíme na „školkovém karnevalu“

Každý měsíc uskutečňujeme polodenní výlety za poznáváním přírody, v červnu jedeme na „ velký výlet“

Navštívíme naše kamarády v 1. třídě ZŠ

V odpoledních hodinách rozšiřujeme vzdělávací nabídku podle zájmu a potřeb pro předškolní děti : Angličtina hrou, Veselé tanečky, Svět plný barev, Hudební hrátky, Logohrátky

Během celého roku zařazujeme několik divadelních představení ,

S našimi předškoláčky se slavnostně rozloučíme na Městském úřadu v Suchdole nad Lužnicí

Společně s rodiči pořádáme tradiční akce / uspávání broučků, mikulášská nadílka, podzimní a velikonoční dílničky, oslavujeme Den dětí a loučíme se s předškoláčky, společně sportujeme, opékáme si vuřty a zazpíváme

Na veřejnosti se prezentujeme zpíváním při rozsvícení vánočního stromu, vánočním a velikonočním koledováním, vítáním nových občánků, tablem předškoláčků, vystoupením s programem na Městských slavnostech, v kině…….

Každý rok hledáme nové nápady a podněty, abychom si společně prožili hezké chvíle a pár vzpomínek nám navždy zůstalo.
Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ

Předem plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ nahlásí zákonný zástupce dítěte učitelce dopředu termín jeho nepřítomnosti.

V případě nečekané nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc) nahlásí rodič důvod a přibližnou dobu nepřítomnosti,v případě infekčního onemocnění název nemoci.

Omlouvání dětí je možno na telefonních číslech
384 781 157
733 124 086


nebo formou SMS zpráv na mobilní telefon číslo,
nejpozději do 7.00 hod.

Vygenerované za: 0.07 sekund
444,442 návštěv