Vítejte

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí

HLEDÁME ASISTENTA PEDAGOGA

MŠ Suchdol nad Lužnicí nabízí volné místo na pozici asistenta pedagoga pro dobu červenec, srpen 2018

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), e-mail: info@inkybe.cz,
http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

funkci pověřence budou konkrétně vykonávat tyto dvě osoby (z důvodu zastupitelnosti):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz
Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v Mateřské škole Suchdol nad Lužnicí


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Suchdol nad Lužnicí

Seznam uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2018 :

Uchazeč
Výsledek řízení


012
přijat/a

006
přijat/a

007
přijat/a

027
přijat/a

018
přijat/a

003
přijat/a

021
přijat/a

019
přijat/a

001
přijat/a

016
přijat/a

004
přijat/a

005
přijat/a

008
přijat/a

017
přijat/a

025
přijat/a

029
přijat/a

030
přijat/a

011
přijat/a

009
přijat/a

010
přijat/a

015
přijat/a

031
přijat/a

023
přijat/a

024
přijat/a

020
přijat/a

014
přijat/a

022
přijat/a

013
přijat/a

002
přijat/a

028
přijat/a

026
přijat/a

OČEKÁVANÉ AKCE

BŘEZEN
- rozloučíme se se zimou, budeme vynášet Moranu a vítat jaro
- 22.3. zhlédneme pohádku Princezna na hrášku v podání divadla Zvoneček
- v rámci Dne knihy se vypravíme do místní knihovny
- čekají nás Velikonoční dílny
- ve všech třídách nás čeká velikonoční radování - seznámení s lidovými zvyky, vítání jara, vyrábění velikonočních dárečků, poznávání jarních pranostik a jiné
- vydáme se na velikonoční výstavu
- 26.3. na školkové zahradě budeme věšet velikonoční vajíčka na strom spolu s velikonočním zajíčkem
- 27.3. ve spolupráci s KC budeme hledat velikonoční vajíčka
- 28.3. na MěÚ, ZŠ, ŠJ budeme s radostí koledovat

DUBEN
- čeká nás den otevřených dveří - Maminko, tatínku, pojď si s námi chvilku hrát
- zápis do ZŠ "Brzy budu školákem"
- 11.4. se zúčastníme programu na podporu zdraví "Jak jel Zdravík do ZOO"
- čeká nás týden bezpečnosti a prevence rizikových jevů - "Skřítek neposlucha"
- těšíme se na kreslení křídami na chodník
- navštíví nás městská policie, ukáže nám výcvik služebních psů, představí nám hry s dopravní tematikou
- čeká nás čarodějný rej na zahradě MŠ

KVĚTEN
- 4.5. navštívíme hasičskou zbrojnici
- 2.5. nás čeká zápis do MŠ
- 24.5. zhlédneme pohádku Péťa a Madla jedou na prázdniny"
- čekají nás poznávací výlety do kvetoucí přírody

ČERVEN
- 28.5.-1.6. nás čeká týden plný her
- 31.5. oslavíme Den dětí
- těšíme se na výlet za pohádkou do Nových Hradů (Šnečci, Motýlci, Včeličky)
- podíváme se do ZOO (Berušky, Ježečci)
- čekají nás časté výlety do přírody
- Zúčastníme se sportovní olympiády
- 26.6. a 27.6. nás čeká slavnostní loučení s předškoláky v místním kině

ZMĚNA

Vzhledem k chřipkové epidemii přesouváme školkový masopustní rej na 21.2.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí srdečně zve
na den otevřených dveří ve středu 18.4.2018,
budeme se na Vás těšit

od 8.00 – do 10.00 hodin
od 14.00 – do 15.30 hodin

ZÁPIS DO MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
pro školní rok 2018 - 2019

se bude konat
 2.5.2018 od 13.00 - 16.00 hodin
 
Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání
najdete na našich webových stránkách nebo
si je můžete vyzvednout v mateřské škole
18.4.2018  od 8.00 – 15.30 hod.
 
Vyplněné žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání  odevzdáte při zápisu 
2.5. 2018 od 13.00 -16.00 hod.
 
K zápisu si  přineste originál rodného listu dítěte, očkovací průkaz a občanský průkaz rodiče k ověření uvedených údajů.
 

LEDEN, ÚNOR

V lednu nás čeká týden zdraví "Zdravěnka", abychom měli v povědomí význam péče o zdraví.

Předškolní třídy Motýlků a Včeliček navštíví svoje kamarády na základní škole.

V únoru, bude-li nám přát počasí, budeme s rodiči stavět sněhuláky "Sněhuláčku náš, kdepak koště máš?"

21.2.2018 nás čeká karnevalový den plný masek a zábavy. Tento celý týden bude ve znamení karnevalu "Halo, pane Karnevale"

20.2.2018 nám Divadélko Z Bedny zahraje pohádku "O zlobivém sněhulákovi"


Uzavření MŠ

Od 23.12.2017 bude MŠ uzavřena.
Provoz bude obnoven ve středu 3.1.2018.

Vánoce ve školce

20.12.2017 v rámci svých tříd oslavíme štědrý den, potěšíme se dárečky od Ježíška, zazpíváme koledy a vzpomeneme na vánoční zvyky a tradice

Podpora vzdělávání na MŠ Suchdol nad Lužnicí

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007131 s názvem „Podpora vzdělávání na MŠ Suchdol nad Lužnicí“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory činí 455.740,- Kč


Vygenerované za: 0.07 sekund
429,179 návštěv